коментара    CodeIgniter, PHP

Библиотека за CodeIgniter, която използва jQuery Raty плъгин-а. Също така има опция за микроформати.

Употреба:

$this->load->library('rating');
$this->rating->seo = true; // seo true/false
$this->rating->generate_html($product_id, $product_name='', $product_photo='', $seo=true); // generate html rating code
$this->rating->get($product_id) // returns total votes and average rating
$this->rating->add($data) // add a vote
$this->rating->delete($rating_id) // delete a vote
NameCheap NameCheap