коментара    Laravel, Полезни ресурси, PHP

Laravel пакет позволяващ лесен и бърз достъп до Disqus.

Инсталация, конфигурация и използване:
https://github.com/escapeboy/disqus

// Disqus::get($section, $method, $params=array()
$thread = Disqus::get('threads', 'details', array('thread:link' => 'http://thread_url'));

и (бета):

Disqus::post('posts', 'create', array('message' => 'Yo! Nice thread!', 'thread' => 12));

Имайки предвид, че ми е първия package за Laravel всякакви критики и предложения са добре дошли.NameCheap NameCheap